Øvrige indlæg:

Generalforsamling 18. marts 2014

Byggeprogram og Lokalplan

Inspirationstur til Gyrstinge

Bliv medlem af halforeningen

Borgermøde 6. oktober 2011  

Hvem er Hal-projektgruppen

Ansøgning om ny Lokalplan  

 

 

 

 

  Retur til hovedside

En ny hal på Reerslev Skole

 

Kære beboer i Reerslev, Stærkende og omegn.

Reerslev, den 14. September 2011.

 

Gennem mere end10 år har vi arbejdet for at få en ny gymnastiksal på Reerslev

Skole. Vi er simpelthen vokset ud af den gamle.

 

Mange af Jer har givet en hånd med enten som vagt på Roskilde-Festivalen eller

som hjælper ved halfesterne med Kandis i Tune Hallerne.

 

Faktisk har vi regnet ud, at der er leveret mere end 20.000 frivillige arbejdstimer

med det sigte for øje at få bedre rammer til idræts- og andre kulturelle aktiviteter.

 

Det har resulteret i at vi nu selv har sparet over 700.000. kr sammen til projektet.

Vi er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden (Tipsmidlerne) om støtte. Her blev vi

godkendt og har en dialog om, hvordan de kan støtte projektet.

 

Endelig har vi gennem mange års dialog med Høje Tåstrup Kommune fået tilsagn

om støtte på 2½ mill kr plus yderligere midler svarende til godt 200.000 kr.

Herudover har vi fået tildelt en byggegrund af kommunen.

 

Alle foreninger har samarbejdet om at nå så langt. Men for at blive handlekraftig i

den afsluttende fase, har vi danne en Hal-Forening, så vi har en juridisk enhed der

kan forestå opførelse af hallen. Halforeningen arver de opsparede midler fra

Forældreforeningen og Idrætsforeningen, og fødes således med en kapital på over

700.000 kr.

 

Halforeningen er lige nu i gang med at få ændret lokalplanen, så det bliver muligt

at opføre en hal på den grund vi har.

 

Men det er ikke nok, at vi bare er en flok ildsjæle der samles en gang imellem. Vi

har brug for opbakning fra hele lokalsamfundet. Derfor indkalder vi til stormøde

den 6. oktober.

 

Med venlig hilsen

Hal-Foreningen